തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍|| സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പള്ളിയാമ്മൂല അഡ്വ. മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോര്‍ജ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 കുന്നാവ് കെ സീത കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 കൊക്കേന്‍പാറ എ കുഞ്ഞമ്പു കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
4 പള്ളിക്കുന്ന്‍ വി കെ ഷൈജു കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
5 തളാപ്പ് ബീവി പി പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
6 ഉദയംകുന്നു അഡ്വ. ഇന്ദിര പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 പൊടിക്കുണ്ട് സുകന്യ എന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 കൊറ്റാളി ടി രവീന്ദ്രന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 അത്താഴക്കുന്നു കൂക്കിരി രാജേഷ്‌ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 കക്കാട് പി കൗലത്ത് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
11 തുളിച്ചേരി സുനിഷ സി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 കക്കാട് നോര്‍ത്ത് പനയന്‍ ഉഷ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
13 ശാദുലിപ്പള്ളി എം. ശകുന്തള കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
14 പള്ളിപ്രം എ ഉമൈബ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
15 വാരം ശ്രീജ ആരംഭന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 വലിയന്നുര്‍ അബ്ദുല്‍ റസാഖ് കെ പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
17 ചേലോറ പ്രദീപന്‍ കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 മാച്ചേരി ശ്രീലത വി കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
19 പള്ളിപ്പൊയില്‍ മിനി അനില്‍കുമാര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
20 കാപ്പാട് കെ നിര്‍മ്മല കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
21 എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത് പി പി വത്സലന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
22 എളയാവൂര്‍ സൗത്ത് ധനേഷ് മോഹന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
23 മുണ്ടയാട് ഷാഹിന മോയ്തീന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
24 എടചൊവ്വ എന്‍ ഉഷ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ വനിത
25 അതിരകം ഇ ടി സാവിത്രി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
26 കാപ്പിച്ചേരി കെ എം സരസ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
27 മേലെചൊവ്വ പ്രകാശന്‍ പയ്യനാടന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
28 താഴെചൊവ്വ എസ് ഷഹീദ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
29 കിഴുത്തള്ളി പി കെ സജേഷ് കുമാര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
30 തിലാന്നൂര്‍ കെ പി രജനി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
31 ആറ്റടപ്പ വി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
32 ചാല അഡ്വ. ടി ഒ മോഹനന്‍ മേയര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
33 എടക്കാട് കെ വി സവിത കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
34 ഏഴര ഫിറോസ ഹാഷിം കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
35 ആലിങ്കീല്‍ രാഗേഷ് പി കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
36 കീഴുന്ന കൃഷ്ണകുമാര്‍ പി വി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
37 തോട്ടട ബിജോയ്‌ തയ്യില്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
38 ആദികടലായി അനിത കെ വി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ വനിത
39 കുറുവ കെ എന്‍ മിനി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
40 പടന്ന സയ്യീദ് സിയാദ് തങ്ങള്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
41 വെത്തിലപ്പള്ളി അസീമ സി എച് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
42 നീര്‍ച്ചാല്‍ മുസ്ലീഹ് മഠത്തില്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
43 അറക്കല്‍ അശ്റഫ് ചിറ്റുള്ളി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
44 ചൊവ്വ സി എം പത്മജ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
45 താണ കെ ഷബീന ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
46 സൗത്ത് ബസാര്‍ അഡ്വ. പി കെ അന്‍വര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
47 ടെമ്പിള്‍ എം പി രാജേഷ്‌ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
48 തായെത്തെരു സുരേഷ്ബാബു എളയാവൂര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
49 കസാനക്കോട്ട ഷമീമ ടീച്ചര്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
50 ആയിക്കര കെ എം സാബിറ ടീച്ചര്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
51 കാനത്തൂര്‍ സുരേഷ് കെ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
52 താളിക്കാവ് അഡ്വ ചിത്തിര ശശിധരന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
53 പയ്യാമ്പലം പി വി ജയസൂര്യന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
54 ചാലാട് കെ പി റാഷിദ്‌ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
55 പഞ്ഞിക്കയില്‍ അനിത കെ പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത