കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ടി ഒ മോഹനന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാല
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ടി ഒ മോഹനന്‍
വിലാസം 45/1125, പ്രണാമം, ചൊവ്വ, ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ 04972702924
മൊബൈല്‍ 9447030403
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ,എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍