കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി കെ സജേഷ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴുത്തള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് പി കെ സജേഷ് കുമാര്‍
വിലാസം സോമല നിവാസ്, കിഴുത്തള്ളി, തോട്ടട-670007
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846278882
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിഭാര്യന്‍
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസസ്