കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കൂക്കിരി രാജേഷ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അത്താഴക്കുന്നു
മെമ്പറുടെ പേര് കൂക്കിരി രാജേഷ്‌
വിലാസം VI- 1768, കൂക്കിരി ഹൗസ്‌, എടചേരി, പള്ളിക്കുന്ന്-670004
ഫോൺ 04972746545
മൊബൈല്‍ 9846072259
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍