കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷമീമ ടീച്ചര്‍



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 49
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കസാനക്കോട്ട
മെമ്പറുടെ പേര് ഷമീമ ടീച്ചര്‍
വിലാസം അല്‍വാഹത്ത്, കസാനക്കൊട്ട, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍-670002
ഫോൺ 04972712735
മൊബൈല്‍ 9446416404
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍