കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇ ടി സാവിത്രിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അതിരകം
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ ടി സാവിത്രി
വിലാസം ചന്ദ്രതാര, എടചൊവ്വ, ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495480090
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍