കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ്ബാബു എളയാവൂര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 48
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തായെത്തെരു
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ്ബാബു എളയാവൂര്‍
വിലാസം പ്രസന്നം, എളയാവൂര്‍, വാരം-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961422880
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍