കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ എം സാബിറ ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 50
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആയിക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് കെ എം സാബിറ ടീച്ചര്‍
വിലാസം റശാദ് വില്ല, നീയര്‍ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് ,ചൊവ്വ, ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ 04972726020
മൊബൈല്‍ 9495025532
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ , ബിഎഡ്
തൊഴില്‍