കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനി അനില്‍കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിപ്പൊയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മിനി അനില്‍കുമാര്‍
വിലാസം വരദക്ഷിണ, കാപ്പാട്, കാപ്പാട്-670006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747119216
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ , ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍