കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോര്‍ജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിയാമ്മൂല
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. മാര്‍ട്ടിന്‍ ജോര്‍ജ്
വിലാസം മാധവപ്പള്ളില്‍, ചെട്ടിപ്പിടിക, പള്ളിക്കുന്ന്-670004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447077552
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കെറ്റ്