കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി പി വത്സലന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് പി പി വത്സലന്‍
വിലാസം 21/1482, വാത്സല്യം, എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത്, വാരം-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744851851
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ആധാരം എഴുത്ത്