കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പനയന്‍ ഉഷവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കക്കാട് നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് പനയന്‍ ഉഷ
വിലാസം കോട്ടക്കകം ഹൗസ്, കക്കാട്, കക്കാട്-670005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895615064
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്റ്