കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍ ഉഷവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടചൊവ്വ
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍ ഉഷ
വിലാസം പനക്കട ഹൗസ്‌, ചൊവ്വ, ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ 04972729340
മൊബൈല്‍ 9746668538
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍