കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രകാശന്‍ പയ്യനാടന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേലെചൊവ്വ
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രകാശന്‍ പയ്യനാടന്‍
വിലാസം 27/698, പയ്യനാടന്‍ ഹൗസ്, മേലെ ചൊവ്വ, ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ 9747263645
മൊബൈല്‍ 9847462638
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ മലബാര്‍ എഡുക്കേഷന്‍ പി ര്‍ ഒ