കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. പി കെ അന്‍വര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സൗത്ത് ബസാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. പി കെ അന്‍വര്‍
വിലാസം അല്‍ ഫജര്‍, നീയര്‍ ജില്ലാ ഗവ.ഹോമിയോ ആശുപത്രി ,കക്കാട് റോഡ്‌, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍-670002
ഫോൺ 04972768342
മൊബൈല്‍ 9895288755
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി സ് സി ,എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍