കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ ചിത്തിര ശശിധരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 52
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താളിക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ ചിത്തിര ശശിധരന്‍
വിലാസം ചന്ദ്രകാന്തം, മുണ്ടയാട്, വാരം-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496834838
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം കോം ,എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷക