കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ പി രജനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിലാന്നൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ പി രജനി
വിലാസം ചാത്തോത്ത് ഹൗസ്, മുട്ടോളം പാറ, അറ്റടപ്പ-670006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895900857
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ ഇംഗ്ലീഷ്
തൊഴില്‍