കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ എം സരസവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാപ്പിച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ എം സരസ
വിലാസം സുകൃതം , കരുവാത്ത്, കണ്ണോത്തുംചാല്‍, ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ 9074527350
മൊബൈല്‍ 9496706999
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ,ടി ടി സി
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍