കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എ കുഞ്ഞമ്പുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊക്കേന്‍പാറ
മെമ്പറുടെ പേര് എ കുഞ്ഞമ്പു
വിലാസം അമൃതം, മൈത്രീ റോഡ്‌, പള്ളിക്കുന്ന്-670004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447300074
വയസ്സ് 69
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ സര്‍വീസ് പെന്‍ഷണര്‍