കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അനിത കെ വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 38
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആദികടലായി
മെമ്പറുടെ പേര് അനിത കെ വി
വിലാസം കുഞ്ഞിവളപ്പില്‍ ഹൗസ്, തോട്ടട വെസ്റ്റ്, തോട്ടട-670007
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744105468
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ പ്യൂണ്‍ (കരാറിനകം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് )