കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എ ഉമൈബവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിപ്രം
മെമ്പറുടെ പേര് എ ഉമൈബ
വിലാസം ഉമൈബ മന്‍സില്‍, പള്ളിപ്രം, മുണ്ടയാട്-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633079798
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല