കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ഇന്ദിര പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉദയംകുന്നു
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ഇന്ദിര പി
വിലാസം ശ്രീപദം, ഒണ്ടേന്‍ പറമ്പ, സിവില്‍ സ്റേഷന്‍-670002
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744105181
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ, എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്