കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

രാഗേഷ് പി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലിങ്കീല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രാഗേഷ് പി കെ
വിലാസം ശ്രീ ഗോവിന്ദം, ചാലാട്, ചാലാട്-670014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447063632
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ അക്കൗണ്ടന്റ്