കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലത വി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലത വി കെ
വിലാസം വിഷ്ണുമായ, മാചേരി, മൌവഞ്ചേരി-670613
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562443558
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം ക്ളാസ്
തൊഴില്‍