കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാഹിന മോയ്തീന്‍



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുണ്ടയാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാഹിന മോയ്തീന്‍
വിലാസം ഷാഹിഘര്‍, മുണ്ടയാട്, മുണ്ടയാട്-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995909093
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്‌ടു , ഡിഫാം (ഫാര്‍മസിസ്റ് )
തൊഴില്‍