കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അശ്റഫ് ചിറ്റുള്ളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 43
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അറക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അശ്റഫ് ചിറ്റുള്ളി
വിലാസം നൂര്‍ജി മഹല്‍, ആസാദ് റോഡ്‌, തയ്യില്‍-670003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895404621
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍