കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എം പി രാജേഷ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 47
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ടെമ്പിള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം പി രാജേഷ്‌
വിലാസം 47/17, മുണ്ട്യത്ത് ഹൗസ്, തളാപ്പ്, ഹെഡ് പോസ്റ്റോഫീസ്‌-670001
ഫോൺ 7907519662
മൊബൈല്‍ 9895412200
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ വീക്ഷണം ദിനപത്രം