കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുകന്യ എന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊടിക്കുണ്ട്
മെമ്പറുടെ പേര് സുകന്യ എന്‍
വിലാസം സുകൃതം, രാമതെരു, പള്ളിക്കുന്ന്-670004
ഫോൺ 04972746782
മൊബൈല്‍ 9495996782
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ , ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ട. ടീച്ചര്‍