കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അബ്ദുല്‍ റസാഖ് കെ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വലിയന്നുര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുല്‍ റസാഖ് കെ പി
വിലാസം എം വി കെ ഹൗസ്, പുറത്തിയില്‍, വാരം-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995695909
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഓഫീസി അസിസ്റ്റന്റ്‌