കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി രവീന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊറ്റാളി
മെമ്പറുടെ പേര് ടി രവീന്ദ്രന്‍
വിലാസം തിരുമംഗലത്ത് ഹൗസ്, കൊറ്റാളി, കൊറ്റാളി-670005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281319789
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചാം ക്ളാസ്
തൊഴില്‍