കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് ഷഹീദവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താഴെചൊവ്വ
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് ഷഹീദ
വിലാസം ശേക്കാലി ഹൗസ്, താഴെ ചൊവ്വ, താഴെ ചൊവ്വ-670018
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061034444
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ് ജോബ്‌