കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അസീമ സി എച്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 41
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെത്തിലപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് അസീമ സി എച്
വിലാസം സി എച് ഹൗസ്, ഉരുവച്ചാല്‍, ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ 04972731089
മൊബൈല്‍ 9633628521
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍