കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അനിത കെ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 55
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ഞിക്കയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അനിത കെ പി
വിലാസം മൈഥിലി നിവാസ്, പള്ളിയാംമൂല, അലവില്‍-670008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388725735
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍