കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ പി റാഷിദ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 54
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാലാട്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ പി റാഷിദ്‌
വിലാസം കെ പി ഹൗസ്, ചാലാട്, ചാലാട്-670014
ഫോൺ 9847388884
മൊബൈല്‍ 9995588884
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍