കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സയ്യീദ് സിയാദ് തങ്ങള്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 40
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടന്ന
മെമ്പറുടെ പേര് സയ്യീദ് സിയാദ് തങ്ങള്‍
വിലാസം സാജിദ മന്‍സില്‍, മരക്കാര്‍ക്കണ്ടി, തയ്യില്‍-670003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895067982
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍