കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ നിര്‍മ്മലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാപ്പാട്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ നിര്‍മ്മല
വിലാസം ഗോവിന്ദം, പെരിങ്ങളായി, കാപ്പാട്-670006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400481384
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍