തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പള്ളിയാമ്മൂല ജമിനി കൌൺസിലർ വനിത
2 കുന്നാവ് കെ. ജയദേവന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
3 കൊക്കേന്‍പാറ രതി. കെ കൌൺസിലർ വനിത
4 പള്ളിക്കുന്ന്‍ ടി. കെ. വസന്ത കൌൺസിലർ വനിത
5 തളാപ്പ് ഷംന. പി കൌൺസിലർ എസ്‌ സി വനിത
6 ഉദയംകുന്നു സി.കെ.വിനോദ് കൌൺസിലർ ജനറല്‍
7 പൊടിക്കുണ്ട് ടി. രവീന്ദ്രന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
8 കൊറ്റാളി വി.ജി. വിനിത കൌൺസിലർ എസ്‌ സി വനിത
9 അത്താഴക്കുന്നു ശ്രീജ. കെ കൌൺസിലർ വനിത
10 കക്കാട് കെ.പി.എ സലിം കൌൺസിലർ ജനറല്‍
11 തുളിച്ചേരി എം.വി. സഹദേവന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
12 കക്കാട് നോര്‍ത്ത് രവികൃഷ്ണന്‍.വി കൌൺസിലർ ജനറല്‍
13 ശാദുലിപ്പള്ളി അഷറഫ് .ടി .കെ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
14 പള്ളിപ്രം സി. എറമുള്ളാന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
15 വാരം ധനേഷ് ബാബു.എം.കെ. കൌൺസിലർ എസ്‌ സി
16 വലിയന്നുര്‍ കെ.റോജ കൌൺസിലർ വനിത
17 ചേലോറ കെ.കമലാക്ഷി കൌൺസിലർ വനിത
18 മാച്ചേരി കെ.പി. സജിത്ത് കൌൺസിലർ ജനറല്‍
19 പള്ളിപ്പൊയില്‍ കെ. പ്രകാശന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
20 കാപ്പാട് എം.പി. ഭാസ്കരന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
21 എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത് വി.ജ്യോതിലക്ഷ്മി കൌൺസിലർ വനിത
22 എളയാവൂര്‍ സൗത്ത് പ്രേമജ.പി കൌൺസിലർ വനിത
23 മുണ്ടയാട് ഷാഹിന മൊയിതീന്‍ കൌൺസിലർ വനിത
24 എടചൊവ്വ വെള്ളോറ രാജന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
25 അതിരകം തൈക്കണ്ടി മുരളീധരന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
26 കാപ്പിച്ചേരി പ്രമോദ് .കെ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
27 മേലെചൊവ്വ ഇ.പി. ലത കൌൺസിലർ വനിത
28 താഴെചൊവ്വ എസ് . ഷഹീദ കൌൺസിലർ വനിത
29 കിഴുത്തള്ളി സീന കെ.പി കൌൺസിലർ വനിത
30 തിലാന്നൂര്‍ എം.രാജീവന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
31 ആറ്റടപ്പ പ്രേമി .ടി കൌൺസിലർ വനിത
32 ചാല പ്രീത പി.കെ കൌൺസിലർ വനിത
33 എടക്കാട് ടി പ്രശാന്ത് കൌൺസിലർ ജനറല്‍
34 ഏഴര എം.പി. മുഹമ്മദലി കൌൺസിലർ ജനറല്‍
35 ആലിങ്കീല്‍ കെ.കെ ഭാരതി കൌൺസിലർ വനിത
36 കീഴുന്ന സുമ ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ വനിത
37 തോട്ടട അജിത എ.പി കൌൺസിലർ വനിത
38 ആദികടലായി എം.കെ ഷാജി കൌൺസിലർ ജനറല്‍
39 കുറുവ എന്‍. ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
40 പടന്ന ആശ .ടി കൌൺസിലർ വനിത
41 വെത്തിലപ്പള്ളി അഡ്വ. ടി.ഒ. മോഹനന്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
42 നീര്‍ച്ചാല്‍ മീനാസ് തമ്മിട്ടോണ്‍ കൌൺസിലർ വനിത
43 അറക്കല്‍ റഷീദ മഹലില്‍ കൌൺസിലർ വനിത
44 ചൊവ്വ എം.പി അനില്‍കുമാര്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
45 താണ ഷഫീക്ക് .എം കൌൺസിലർ ജനറല്‍
46 സൗത്ത് ബസാര്‍ ബീന.ഇ കൌൺസിലർ വനിത
47 ടെമ്പിള്‍ അമൃത രാമകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ വനിത
48 തായെത്തെരു അഡ്വ. ലിഷ ദീപക് കൌൺസിലർ വനിത
49 കസാനക്കോട്ട സി. സീനത്ത് കൌൺസിലർ ജനറല്‍
50 ആയിക്കര സി. സമീര്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
51 കാനത്തൂര്‍ അഡ്വ.പി.ഇന്ദിര കൌൺസിലർ വനിത
52 താളിക്കാവ് രഞ്ജിത്ത് .ആര്‍ കൌൺസിലർ ജനറല്‍
53 പയ്യാമ്പലം ഒ. രാധ കൌൺസിലർ വനിത
54 ചാലാട് ചാത്തോത്ത് നസറത്ത് കൌൺസിലർ വനിത
55 പഞ്ഞിക്കയില്‍ രാഗേഷ് .പി .കെ കൌൺസിലർ ജനറല്‍