കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രമോദ് .കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാപ്പിച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രമോദ് .കെ
വിലാസം കരുവാത്ത് ഹൗസ്, കണ്ണോത്തുംചാല്‍, ചൊവ്വ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400628140
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം തരം
തൊഴില്‍ പ്യൂണ്‍, എളയാവൂര്‍ കോ.ഓപ്പ് ബാങ്ക്