കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ടി. കെ. വസന്തവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിക്കുന്ന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ടി. കെ. വസന്ത
വിലാസം നീലിയത്ത് ഹൗസ്, ദേവി റോഡ്‌, പള്ളിക്കുന്ന്‍-670004
ഫോൺ 04972746137
മൊബൈല്‍ 9037795925
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി . എ
തൊഴില്‍