കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ലിഷ ദീപക്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 48
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തായെത്തെരു
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ലിഷ ദീപക്
വിലാസം പൗര്‍ണമി, , ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847988898
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍