കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഷറഫ് .ടി .കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശാദുലിപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് അഷറഫ് .ടി .കെ
വിലാസം തൈലക്കണ്ടി ഹൗസ്, അത്താഴക്കുന്നു, കൊറ്റാളി-670005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388601684
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം