കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

റഷീദ മഹലില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 43
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അറക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് റഷീദ മഹലില്‍
വിലാസം ഫാത്തിമാസ്, ഐറ്റാണ്ടി പൂവളപ്പ്, കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി-670003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7736718081
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍