കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ.കെ ഭാരതിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലിങ്കീല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.കെ ഭാരതി
വിലാസം കുറുവക്കണ്ടി ഹൗസ്, , കീഴുന്ന-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633002051
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍