കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ.പി.ഇന്ദിരവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 51
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാനത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.പി.ഇന്ദിര
വിലാസം ശ്രീപദം, ഒണ്ടേന്‍ പറമ്പ,സുഭാഷ്‌ റോഡ്‌, കണ്ണൂര്‍ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍-670002
ഫോൺ 9446261234
മൊബൈല്‍ 9744105181
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍