കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം.പി അനില്‍കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 44
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചൊവ്വ
മെമ്പറുടെ പേര് എം.പി അനില്‍കുമാര്‍
വിലാസം രേഷ്മ നിവാസ്, , ചൊവ്വ-670006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496355675
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി, ബി എഡ
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍