കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഒ. രാധവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 53
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പയ്യാമ്പലം
മെമ്പറുടെ പേര് ഒ. രാധ
വിലാസം വൃന്ദാവന്‍, പയ്യാമ്പലം, കണ്ണൂര്‍-1-670001
ഫോൺ 04972704326
മൊബൈല്‍ 9605014501
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷനര്‍