കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ.പി. സജിത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.പി. സജിത്ത്
വിലാസം പൂക്കണ്ടിഹൗസ്, മാച്ചേരി, മൌവ്വഞ്ചേരി-670613
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744193461
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി & ജെ.ഡി.സി
തൊഴില്‍ അക്കൗണ്ടന്റ്