കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ചാത്തോത്ത് നസറത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 54
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാലാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ചാത്തോത്ത് നസറത്ത്
വിലാസം നസ്ഹര്‍, , ചാലാട്-670014
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895783202
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍