കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

വി.ജ്യോതിലക്ഷ്മിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് വി.ജ്യോതിലക്ഷ്മി
വിലാസം വൈഷ്ണവം, എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത്, വാരം-670594
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447817636
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍