കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

രവികൃഷ്ണന്‍.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കക്കാട് നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് രവികൃഷ്ണന്‍.വി
വിലാസം വേലച്ചേരി ഹൗസ്, കക്കാട് റോഡ്‌, സിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍-670002
ഫോൺ 04972703603
മൊബൈല്‍ 9995909702
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അക്കൗണ്ടന്റ്